Już po 41. konferencji

W dniach 5 i 6 października w Łukęcinie odbyła się 41 konferencja Przedsiębiorstw wodociągowych naszego regionu, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”. Obok zwyczajnych i wspierających Członków naszej organizacji uczestniczyło w niej kilkunastu przedstawicieli firm okołowodociągowych, którzy prezentowali najnowsze rozwiązania dedykowane naszej branży. Niemal 80 osób spędziło razem intensywne dwa dni, bogate tak w zajęcia merytoryczne jak również w swobodną dyskusję dotyczącą problemów przedsiębiorstw wodociągowych i komunalnych woj. zachodniopomorskiego. Wszystkich tematów nie udało się wystarczająco omówić, co w świetle dynamicznie zmieniającego się ustawodawstwa było do przewidzenia. Dlatego w grudniu odbędzie się kolejne, świąteczne i podsumowujące rok spotkanie naszego środowiska, na które już w tej chwili zapraszamy.