Władze Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe w kadencji 2023 – 2026:

Janusz Dawidziak – Prezes Zarządu SZFW
Małgorzata Bogdał – Członek Zarządu
Mariusz Patyk – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Anna Seredyńska-Kraus – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Szymon Różański – Członek Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Wancerz – Członek Komisji Rewizyjnej