50 konferencja Stowarzyszenia ZFW

50 konferencja Stowarzyszenia ZFW

Biuro Zarządu Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe” serdecznie zaprasza koleżanki i kolegów z firm wod. – kan. i komunalnych regionu zachodniopomorskiego do udziału w okrągłej, 50 konferencji naszej organizacji branżowej, która odbędzie się w dniach 15-17 września br. w Dźwirzynie. Podsumujemy okres roku od poprzedniego naszego spotkania w rozmowach branżowych, a szkoleniowymi tematami wiodącymi będzie „bolesny proces taryfowania” oraz bezpieczeństwo dostaw wody do picia w kontekście wejścia w życie nowej dyrektywy UE. Podobnie jak przy okazji wcześniejszych konferencji – w jej trakcie będą promować się krajowe i europejskie firmy okołowodociągowe. W imieniu zarządu SZFW jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w tym spotkaniu, w załączeniu program spotkania.

Program 50 konferencji 15-17.09.21