Aktualności

lt.
16

Zaproszenie do udziału w konkursach

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe zaprasza przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do współpracy przy organizowanych przez Wydawnictwo Abrys oraz IGWP w Bydgoszczy konkursach – Manager Roku 2017 i Inwestycja Roku 2017. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do 10 marca.

By Administrator | Aktualności
SZCZEGÓŁY

Szkolenia z cyklu „Ustalanie taryf w świetle nowych przepisów”.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” serdecznie zaprasza na szkolenia „Ustalanie taryf w świetle nowych przepisów”: Tematyka szkolenia: Taryfy za wodę i ścieki według znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w świetle projektu rozporządzenia „taryfowego”

By Administrator | Aktualności
SZCZEGÓŁY

Szkolenia z eksploatacji maszyn

Biuro Zarządu Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe” informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 – bhp podczas eksploatacji maszyn i urządzeń r. ,Dz.U. Nr. 118/01 z późn. zm., w dniach od 5 do 8 lutego 2018 r. w godz.8.30. do 14.30. w Szczecinie odbędzie się szkolenie zakończone egzaminem i uzyskaniem uprawnień z: eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych – przecinaki do nawierzchni dróg.

By Administrator | Aktualności
SZCZEGÓŁY

Ostatnia w tym roku konferencja

7  i 8 grudnia br. w Policach odbyło się świąteczne i podsumowujące rok spotkanie Członków Zwyczajnych i Wspierających Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”.

By Administrator | Aktualności . Konferencje
SZCZEGÓŁY

Konferencja świąteczno-noworoczna

W dniach 7 i 8 grudnia w Hotelu Dobosz w Policach odbędzie się świąteczne i podsumowujące rok spotkanie Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”.

By Administrator | Aktualności . Konferencje
SZCZEGÓŁY

Już po 41. konferencji

W dniach 5 i 6 października w Łukęcinie odbyła się 41 konferencja Przedsiębiorstw wodociągowych naszego regionu, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”. Obok zwyczajnych i wspierających Członków naszej organizacji uczestniczyło w niej kilkunastu przedstawicieli firm okołowodociągowych, którzy prezentowali najnowsze rozwiązania dedykowane naszej branży.

By Administrator | Aktualności . Konferencje
SZCZEGÓŁY
sierpień
09

ENVICON Environment – Bogactwo idei dla środowiska

Kongres ENVICON jest największym i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce wydarzeniem dotyczącym dziedziny ochrony środowiska. To odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w takich obszarach jak: gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii, transport, ochrona powietrza oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.

By Administrator | Aktualności
SZCZEGÓŁY

Ankieta „Gospodarka osadowa w województwie zachodniopomorskim”

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków, przystąpiło do sporządzenia raportu dotyczącego gospodarki osadowej województwa zachodniopomorskiego.

By Administrator | Aktualności
SZCZEGÓŁY