Nowa pozycja .:” Oferta w zamówieniach publicznych…”

Nowa pozycja .:” Oferta w zamówieniach publicznych…”

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych funkcjonuje w życiu codziennym przedsiębiorstw wod. – kan. i komunalnych naszej branży. Stąd informujemy, że w związku z jej najnowszą nowelizacją opublikowano praktyczny przewodnik dla wykonawców pt. „Oferta w zamówieniach publicznych według nowej ustawy Pzp – praktyczny przewodnik dla wykonawców” autorstwa trzech radców prawnych z kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy. Sp. K. – mec. Marcina Boczka, mec. Anny Moczulskiej oraz mec. Martyny Wójcik.

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie w praktycznym aspekcie, uwzględniającym dorobek doktryny, orzecznictwa, jak również wieloletnie doświadczenie autorów przy udzielaniu zamówień publicznych – najważniejszych czynności związanych z prawidłowym złożeniem oferty przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Książka nie jest komentarzem, ale praktycznym poradnikiem, który ma pomóc wykonawcom w sposób prawidłowy złożyć ofertę. Autorom serdecznie dziękujemy, a Państwa zachęcamy do zapoznania się z publikacją pod adresem: https://sklep.mustreadmedia.pl/produkt/oferta-w-zamowieniach-publicznych-wedlug-nowej-ustawy-pzp-praktyczny-przewodnik-dla-wykonawcow/