Zaproszenie

Pod patronatem Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe, w poniedziałek 26 lutego br. o godz. 12.00. w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Golisza 10, odbędzie się spotkanie przedstawicieli zarządów firm wodociągowych z naszego regionu.

Tematem wiodącym spotkania będzie określenie strategii postępowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przystępujących do sporządzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na najbliższy okres. W imieniu organizatorów zapraszam i proszę o telefoniczne potwierdzenie przybycia.