Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”, zgodnie z uchwałą z dnia 2 marca br,. zwołuje w trakcie najbliższej konferencji przedsiębiorstw wodociągowych i komunalnych naszego regionu, Walne Zgromadzenie naszej organizacji. W jego trakcie głosowane będą m.in. zmiany w Statucie, zapraszam do aktywnego w uczestnictwa w tym spotkaniu Członków Stowarzyszenia.
W przypadku nieobecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd na podstawie par. 26 ust 8 statutu – zwoła drugie Zgromadzenie w ciągu pół godziny po zamknięciu nieprawomocnych obrad pierwszego.

W załączeniu skan uchwały, proszę o pytania i wątpliwości, jestem do dyspozycji i czekam na deklaracje przyjazdu.

Tomasz Makowski
Kierownik Biura Zarządu
Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”
tel. 91 44 26 170, kom. 603639942
e-mail: biuro.stowarzyszenie@zwik.szczecin.pl

Uchwała o Walnym Zgromadzeniu 2018 cz1

Uchwała o Walnym Zgromadzeniu 2018 cz 2