Zaproszenia na konferencje

Zaproszenia na konferencje

W ramach współpracy Stowarzyszenia z firmą ABRYS

Biuro Zarządu SZFW zaprasza koleżanki i kolegów na branżowe konferencje, które odbędą się w najbliższych miesiącach w kraju i za granicą. Są to w kolejności:

-13 edycja Konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, która odbędzie się w dniach 16-18 września 2019 r. we Władysławowie;

– 14 Konferencja „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”

1-3.10.2019 r., której panele będą prowadzone równolegle w Poznaniu i w Berlinie, oraz:

– 3 Konferencja „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan.” która odbędzie się w Słupsku w dniach 22-24 października 2019 r.

W ramach współpracy Stowarzyszenia z firmą ABRYS, która jest współorganizatorem tych spotkań, członkowie naszej organizacji mogą skorzystać z kodu rabatowego wygenerowanego specjalnie dla partnerów branżowych w/w konferencji w wysokości 30%. Rabat nie obowiązuje w przypadku wyjazdu do Berlina podczas konferencji dotyczącej wód opadowych