Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe patronem kolejnego ENVICON-u

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe patronem kolejnego ENVICON-u

Serdecznie zapraszamy do udziału w najważniejszym wydarzenie w branży ochrony środowiska.

26. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON odbędzie się w dniach 18-19 października w Poznaniu.
Klimat i środowisko to słowa, które w ciągu ostatnich kilku lat są odmieniane przez wszystkie przypadki. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON jest z pewnością jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń gdzie pokazana zostanie bliska perspektywa i przewidywane scenariusze zdarzeń dla gospodarki komunalnej. Kongres został podzielony na 4 bloki tematyczne: energia, odpady, woda i klimat oraz biznes, nauka, technologia. Kongresowi towarzyszy uroczysta gala, podczas której ogłaszane są wyniki konkursów środowiskowych.
Informacje na temat kongresu będą pojawiać się tutaj: http://envicon.abrys.pl/ oraz https://www.facebook.com/envicon.abrys/