Wnioski ze Szczecina

Wnioski ze Szczecina

Pod patronatem Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe, 26 lutego br. w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów firm wodociągowych z naszego regionu. Spotkanie prowadzili: Waldemar Gill – prezes zarządu szczecińskich wodociągów oraz goście z wodociągów goleniowskich: Janusz Dawidziak – prezes zarządu oraz Anna Seredyńska-Kraus – główna księgowa.

Na spotkaniu obecnych było ponad 30 osób z całego regionu, a tematem wiodącym spotkania było omówienie zagadnień dotyczących sporządzania wniosków taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na najbliższe lata. Aktywny udział w dyskusji wzięły przede wszystkim służby księgowe przybyłych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych, na barkach których spoczywa złożenie w/w wniosku do 12 marca 2018r. Rozwiano sporo wątpliwości merytorycznych i proceduralnych dotyczących sposobu wypełniana wniosków i zawartych w nich wymogów, w trakcie wymiany spostrzeżeń pojawiły się i nowe niejasności. Pytania związane z wnioskami taryfowymi proszę kierować do p. Anny Seredyńskiej-Kraus z GWiK Sp. z o.o. w Goleniowie, tel. 91 881 23 28.