Szkolenia z cyklu „Ustalanie taryf w świetle nowych przepisów”.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” serdecznie zaprasza na szkolenia „Ustalanie taryf w świetle nowych przepisów”:

Tematyka szkolenia:
Taryfy za wodę i ścieki według znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w świetle projektu rozporządzenia „taryfowego”

 • Proces zatwierdzania wniosku taryfowego
 • Opłaty za usługi wodne jako element niezbędnych przychodów
 • Zasady konstruowania taryf za wodę i ścieki
 • Wody opadowe i roztopowe
 • Stawka opłaty abonamentowej

Prowadzenie:

 • Magdalena Borowczyk-Zalewska, Główny Specjalista ds. Prawnych IGWP
 • Marcin Błędzki, Główny Specjalista ds. Ekonomicznych IGWP

Miejsce organizacji:

 • 12 lutego 2018 r. – Bydgoszcz, Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36
 • 13 lutego 2018 r. – Warszawa, Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A
 • 22 lutego 2018 r. – Kraków, hotel Campanile, ul. Św. Tomasza 34
 • 23 lutego 2018 r. – Wrocław centrum
 • 26 lutego 2018 r. – Poznań centrum

Czas trwania:
godz. 10.00-16.00

Koszt uczestnictwa:

 • Członkowie – 490 PLN (+23% VAT)
 • Pozostali uczestnicy – 550 PLN (+23% VAT)

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch.

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia kursu.

Miejsce nadsyłania zgłoszeń i kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, email: i.wlodarek@igwp.org.pl, fax 52 376 89 20

Szczegółowe programy szkoleń oraz formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.igwp.org.pl

Uwaga!!! Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest po otrzymaniu potwierdzenia, przesłanego przez biuro IGWP na adres email podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym.


Dokumenty do pobrania:

Oferta szkoleniowa

Formularz zgłoszeniowy – umowa

Oświadczenie na potrzeby zwolnienia szkoleń z podatku VAT