Członkowie ZFW w Radzie IGWP

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe informuje, że 19 czerwca 2017 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W trakcie obrad wybrano Radę IGWP na kadencję 2017-2021 w skład której znaleźli się członkowie Naszego Stowarzyszenia: Ryszard Sobieralski reprezentujący Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. z Nowogardu oraz Janusz Dawidziak reprezentujący Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Goleniów. Gratulujemy.