Ankieta „Gospodarka osadowa w województwie zachodniopomorskim”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków, przystąpiło do sporządzenia raportu dotyczącego gospodarki osadowej województwa zachodniopomorskiego.W dokumencie zobrazowane zostaną z jednej strony ilości powstających w naszym województwie osadów ze wskazaniem sposobu zagospodarowania, a z drugiej strony przedstawione będą główne problemy związane z przetwarzaniem osadów wraz z próbą określenia kierunków rozwoju w zależności od wielkości oczyszczalni oraz lokalnych uwarunkowań.

W opracowaniu wszelkie dane podane zostaną anonimowo, bez wskazywania konkretnych oczyszczalni, pogrupowane powiatami.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej krótkiej ankiety i odesłanie w terminie do dnia 18.08.2017 r. na adres e-mail : t.makowski@zwik.szczecin.pl.

Dziękujemy.

Pobierz ankietę „Gospodarka osadowa w województwie zachodniopomorskim”