54 konferencja Stowarzyszenia ZFW

54 konferencja Stowarzyszenia ZFW

Biuro Zarządu Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe” serdecznie zaprasza koleżanki i kolegów do wzięcia udziału w 54 Konferencji przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i komunalnych regionu zachodniopomorskiego. Nasze tradycyjne świąteczne spotkanie w gronie członków zwyczajnych i wspierających oraz zaproszonych gości, odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2022 roku w Hotelu Dana w Szczecinie. W programie znajdzie się czas na dyskusję o aktualnej sytuacji naszej branży, będą prezentacje naszych koleżanek i kolegów na temat: ochrony wodociągowo – kanalizacyjnej infrastruktury krytycznej, produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE w naszych zakładach oraz konieczności spójnej komunikacji przedsiębiorstw wod. – kan. w sytuacjach kryzysowych.Zapraszamy na to podsumowujące mijający rok spotkanie i prosimy o kontakt z Biurem SZFW.