Informujemy o pojawieniu się na rynku wydawniczym nowej pozycji książkowej „Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość” autorstwa dr hab. Romana Kotapskiego.Książka została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest to „nowa” tj. aktualna pozycja. Zamówienia prosimy kierować na dane teleadresowe zawarte poniżej:

Agnieszka Rzyska
MARINA Sp.z o.o.
ul. Zimowa 14/1, 53-018 Wrocław
tel. 71 368 68 50, marketing@e-marina.eu