Szkolenia z eksploatacji maszyn

Biuro Zarządu Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe” informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 – bhp podczas eksploatacji maszyn i urządzeń r. ,Dz.U. Nr. 118/01 z późn. zm., w dniach od 5 do 8 lutego 2018 r. w godz.8.30. do 14.30. w Szczecinie odbędzie się szkolenie zakończone egzaminem i uzyskaniem uprawnień z: eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych – przecinaki do nawierzchni dróg.

Kurs odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zdrojach, a organizuje go ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie. Wszelkich informacji udziela Pani Joanna Michalewicz, tel. 091 4426148, wymagane jest posiadanie badań lekarskich, wzór skierowania załączamy poniżej:

 

Skierowanie
na badania lekarskie

(Nazwa firmy) …………………………………………………………………………………..
na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.2001.118.1263, kieruje niżej wymienionego;

Pana(-ią): …………………………………………………………………………………..
PESEL: ……………………………………..

na uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie obsługi: przecinaki do nawierzchni dróg.