Władze Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe w kadencji 1.04.2017. – 31.03.2020:

Janusz Dawidziak – Prezes Zarządu SZFW
Waldemar Gill – Członek Zarządu
Andrzej Wdowiak – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Anna Seredyńska-Kraus
Adam Makieła
Szymon Różański